หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
การปฏิบัติของแหวนดันความร้อนหลักฐาน
- Jun 02, 2017 -

1. ใน gb50057-2010 ของอาคารรหัสการออกแบบสำหรับ Lightning Protection 4.2.4 4 และ 7 ประเภทแรกของอาคารที่ป้องกันการรุกล้ำได้รับการตั้งค่าทุกๆหกเมตรจากภายใน 30 เมตรและไม่มีข้อกำหนดสำหรับข้อที่สอง และสามประเภทของโครงสร้างป้องกันเหมือง
ข้อ 2 และข้อ 11.4.3 สำหรับอาคารประเภทป้องกัน II และ III ตามลำดับระบุว่าเหล็กเส้นในวงแหวนโครงสร้างสูงกว่า 45 เมตรและ 60 เมตรต้อง เชื่อมต่อกับวงปิดที่สามชั้นและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า